Nieuw - E-liquids van Millers Juice
[29-10-2015]

Vanaf heden hebben wij weer e-liquids beschikbaar in onze webshop. Wij hebben hierbij gekozen, gezien de strenge Nederlandse richtlijnen, voor een Nederlands product: Millers Juice.


Stopzetting verkoop 20 en 30 ml. verpakkingen

[01-02-2015]

Vanaf 1 februari 2015 is wegens een wijziging in de warenwet ten nadele van elekronisch roken het verkopen van 20- en 30-ml. verpakkingen (flesjes) niet langer toegestaan.

Daarnaast dienen de 10ml. verpakkingen aan nieuwe eisen te voldoen. Wij zullen in overleg gaan met onze huidige leveranciers hierover en proberen een goede oplossing hier voor te vinden.

Tot 1 februari 2015 verkopen wij de huidige voorraad 20 en 30 ml. flesjes met ruim 50% korting op onze prijs en tot wel 70% korting op de adviesprijzen/prijzen welke u elders ziet.

Helaas is het tot onze spijt niet (meer) mogelijk ná deze datum nog de 20 en 30ml. flesjes te leveren wegens het feit dat de de NVWA bij overtreding zeer hoge boetes oplegt. Hoewel wij het niet eens zijn met de maatregel (net als alle andere verkooppunten) en het als "constumentje pesten" zien, willen wij het risico op hoge boetes niet nemen.Meer informatie
> Strengere eisen e-sigaret
> Officiële bekendmaking, Staatsblad nr. 456


Wijziging Tarieven verzending
[21-01-2015]

In verband met gestegen kosten voor verzending hebben wij de tarieven voor verzending aangepast naar de door ons te betalen tarieven bij TNT Post.


De 1000e bestelling is op 25 september 2014 binnen gekomen. Mevr. A.Q. te Rossum krijgt daarom haar bestelling volledig gratis toegezonden van ons! Van harte gefeliciteerd!


NVWA Eisen met betrekking tot veiligheid

Op bijna 70% van de onderzochte navulverpakkingen met nicotine voor elektronische sigaretten en shisha-pennen ontbreekt het verplichte gevaarsymbool 'giftig' op het etiket. Dit symbool met doodshoofd is verplicht op 108 van de 151 onderzochte navulverpakkingen met nicotine. Hierdoor worden consumenten onvoldoende gewaarschuwd voor de inhoud van de navulverpakkingen en de gevaren bij het gebruik ervan, aldus de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) - zie verder betreffende website/persbericht.


Wij hechten er aan u te laten weten dat onze navul liquids van Bilstar, TTZiG, e.a. door ons gecontroleerd worden alvorens wij deze op de markt brengen.

Alle door ons verkochte e-liquids hebben de verplichte "doodshoofd"-afbeelding op de verpakking(en) en zijn voorzien van kindveilige sluiting. Uiteraard wijzen wij u er nogmaals nadrukkelijk op dat nicotine een giftige stof is. Wij verkopen deze e-liquids en elektronische sigaretten dan ook absoluut niet aan minderjarigen en alleen wanneer deze aan de richtlijnen voldoen.

Houd altijd, net als elk ander giftig product in de huishouding, deze producten buiten het bereik van kinderen en huisdieren!


Retouren - formulier en beleid


Soms krijgen wij retourzendingen zonder afzender en welke niet vooraf aangekondigd zijn. Het is voor ons onmodelijk in dergelijke gevallen te beoordelen of de goederen bij ons besteld zijn danwel wat de wens van de klant is (retour binnen zichtperiode, garantieclaim?). Daarom hebben wij vanaf nu een retourformulier in gebruik genomen welke u moet gebruiken bij het retour zenden van producten. U kunt het formulier hier downloaden.

 

Het formulier is ook te vinden via onze leverings- en garantie-voorwaarden pagina.

 


Prijsaanpassing TTZiG e-liquid


Door het prijsbeleid van onze leverancier zijn wij genoodzaakt een prijswijziging door te voeren die er toe leidt dat de e-liquids vanaf zondag(avond) 15 december met € 0,95 € 0,84 zullen worden verhoogd. 

De TTZiG e-liquids zijn uiteraard een zeer hoogwaardige e-liquid en de nieuwe prijs ad € 3,79 is, zeker als je het vergelijkt met de prijs voor tabak roken, verdedigbaar. Echter, wij willen ook graag onze naam waar maken: CheapVape staat voor kwalitatief maar goedkoop elektronisch roken. 


Officiële instanties: Dampen gezonder dan roken.

"
Stivoro erkent, net als het Longfonds en het KWF, dat 'dampen' gezonder is dan roken en dat de e-sigaret dus een goed alternatief is voor mensen die willen stoppen met roken."


> De Volkskrant, 28 November 2013


'Ze willen de e-sigaret kapot hebben'

RIVM ONDERZOEK MISLEIDEND!

[28-11-2013] Het verhaal van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over het gevaar van de e-sigaret, is één grote leugen. Dat zegt Marcel Göertz, woordvoerder van het Actiecomité voor Dampers. Het comité is opgestart vanuit een groep Nederlandse en Belgische gebruikers van elektronische sigaretten. "Het RIVM betoogt dat e-sigaret gevaarlijk is. Maar dat is helemaal niet zo. Er zijn stapels onderzoeken die het RIVM moedwillig verkeerd heeft geïnterpreteerd en opzij heeft gelegd. We hadden gehoopt dat ze met meer en andere onderzoeken zouden komen. Maar ze halen alleen de onderzoeken erbij die in hun straatje passen.", zegt Göertz.

David tegen Goliath
Volgens Göertz is het één grote lobby voor de tabaksindustrie. "Daar zit de tabaksindustrie, de farmaceutische industrie en de overheid achter. Ze willen de e-sigaret kapot hebben. Wij zijn lamgeslagen. Het is David tegen Goliath." Het comité zegt zeker niet tegen een reclameverbod te zijn. "Helemaal niet zelfs. En kindveilige ampullen, daar zijn wij ook helemaal voor. Veilige labeling, ook. Maar we staan ook voor juiste informatie. In Frankrijk en Engeland is het onderstreept door gezondheidsinstanties."

> Bron: RTL Nieuws
> Zie ook de website van AcVoDa voor meer details/informatie.


HANDLEIDING


Voor de EGO CE4 hebben wij een handleiding (onderstaand te downloaden) in PDF-formaat gemaakt. 

De handleiding geeft u een goede indruk van het gebruiksgemak.Daarnaast staat in de handleiding ook de uitleg van de berekening van nicotine gehaltes nog eens helder met rekenvoorbeelden weergegeven.

De handleiding is door ons zelf geschreven, mede gebaseerd op onze eigen ervaring, kennis en kunde, en uiteraard in het Nederlands. Let op: de handleiding is in PDF-formaat. U hebt bijvoorbeeld Adobe’s PDF-reader nodig om de handleiding te kunnen openen wanneer uw browser het online lezen niet ondersteund. De handleiding opent in een nieuw venster.

Eerst even lezen hoe eenvoudig het is om een dergelijke elektrische sigaret of ‘damper’ te gebruiken? 

> Download de handleiding

 


 

Welk nicotine-gehalte moet ik nemen?

 

Eén van de vragen die mensen maar moeilijk voor zichzelf kunnen beantwoorden is: welk nicotine gehalte moet ik nemen? Ze kijken daarbij naar de gehalte’s die op sigaretten worden aangegeven (bijv. 0,8mg) en dan is het gehalte dat op e-liquids wordt aangegeven (bijv. 6, 12 of 18 mg) erg verwarrend.

 

1. Opname nicotine

 

De nicotine die in een sigaret zit, wordt door verbranding via de rook ingeademd. Dit is een zeer efficiënte methode van ‘overdracht’. Een gehalte van 0,8 mg. per sigaret wordt dan ook bijna 100% opgenomen. Naast de vele andere schadelijke stoffen die u natuurlijk binnen krijgt bij het roken.

 

Bij de nicotine-vloeistof is de ‘drager’ de damp (geen rook als gevolg van verbranding). Daardoor wordt de nicotine veel minder efficiënt overgedragen, het verlies is volgens de meeste berekeningen ongeveer 4/5e. U neemt dus volgens de meeste berekeningen slechs 1/5e deel (20%) van de nicotine op die u binnenkrijgt via de damp.

 

2. uitgedrukt in mg/ml.

 

De nicotine wordt uitgedrukt in mg/ml. Bij een sigaret is dit per sigaret. Maar u ‘dampt’ niet een hele ml. achterelkaar op.. de aanduidingen ‘high’, ‘medium’ en ‘low’ die u dan ook vaak ziet zeggen hoegenaamd niets over hoeveel nicotine u binnenkrijgt. Dat hangt namelijk helemaal af van de vraag hoeveel vloeistof u ‘dampt’!

 

3. de formule voor omrekening

 

Wat we moeten doen is dus een formule loslaten er op, om het om te rekenen. In deze formule gaan we uit van een gemiddeld pakje sigaretten met 0,8 mg. nicotine en een opname van de nicotine van 1-5e deel uit de vloeistof.

 

Sigaretten: 20 x 0,8 = 16 mg nicotine.

 

Dit verhoudt zich op de volgende manier tot dampen:

16 / (18 Mg vloeistof / 5 = 3.6) = 4,4 ml.

16 / (12 Mg vloeistof / 5 = 2.4) = 6,6 ml.

U zou dus bij vloeistof met een nicotine-gehalte van 18 Mg ongeveer 30 ml. per week nodig hebben en bij een nicotine gehalte van 12 Mg. 46,6 ml. Dit staat dan ongeveer gelijk aan élke dag 1 pakje sigaretten roken (= 7 pakjes per week).

 

Een flesje van 10 ml. nicotine vloeistof is dan (theoretisch) vergelijkbaar met

 

18 mg = 10 ml. / 4.4 = 2,3 pakjes sigaretten

12 mg = 10 ml. / 6.6 = 1,5 pakjes sigaretten

 

Het voordeel zal u duidelijk zijn. Vooral ook qua kosten! Voor een flesje van 10 ml. betaalt u rond de 3 euro maar voor 1,5 pakje sigaretten of een pakje shag bent u ruimschoots méér dan het dubbele, bijna 3 keer zoveel zelfs (prijzen Nov. 2013) kwijt. En dan hebben we het er nog niet over hoe vreselijk ongezond een tabaksverslaving is...